Στην ΕΡΤ ο Αντώνης Πανούτσος ως ειδικός σύμβουλος – Newsbeast


Ο Αντώνης Πανούτσος επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ. Η απόφαση, την οποία υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος Γιώργος Γαμπρίτσος, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

«Την πρόσληψη από 22.11.2019, του δημοσιογράφου κ. Πανούτσου Αντωνίου του Ανδριανού, ως Ειδικού Συμβούλου-Μετακλητού υπαλλήλου, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, υπό το Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης, για τις ανάγκες σχεδιασμού προγράμματος που άπτονται των θεμάτων που καλύπτει η Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης. Οι αποδοχές του ανωτέρου εργαζόμενου θα υπολογιστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1177/22.04.22019 Κ.Υ.Α., (ΦΕΚ 1447/τ.Β’/24.04.2019).

Η σύμβαση που θα συναφθεί δυνάμει της παρούσης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα οποτεδήποτε και σε κάθε περίπτωση, λύεται αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης» αναφέρει η σχετική απόφαση.

Η τηλεοπτική επιστροφή του Αντώνη Πανούτσου δεν αποκλείεται να σημαίνει και την επιστροφή του στην «Αθλητική Κυριακή» την οποία παρουσίαζε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο.

Source link